lnwshop logo

หน้าแรก

" Operation BIM คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร "

 Bim100 สีเขียว

     นักวิจัย Bim100 และนักวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา  เป็นหัวหน้าทีม  ได้ทำในสิ่งที่คนไม่เคยทำกัน  คือ กำลังดูแลสุขภาพของคน  โดยการสร้างธรรมชาติของเราเองให้แข็งแรง  ซึ่งมันแตกต่างจากวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เคยใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  เราอาจจะถือว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ใหม่ก็ได้  เป็นเรื่องของภูมิบำบัด หรือ immonotheraphy  แต่ก็ยังพัฒนาได้ไม่เร็วเท่าที่ควร เนื่องจากว่าเขาไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และไร้ผลข้างเคียง  ซึ่งความเป็นจริงนั้น immonotheraphy  ใช้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ หรือเชื้อโรคต่าง ๆ หรือ โรคต่าง ๆ  และเราเชื่อว่า ถ้าเราสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เราจะสามารถดูแล ความผิดปกติทั้งหลายในร่างกายของคนได้อย่างครบทุกอาการ  (ยกเว้น ถูกรถชน..)  และถ้าเรารู้ซึ้งถึงภูมิคุ้มกัน จะสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปยังไงที่จะตอบรับกับความผิดปกติ  เราก็จะดูแลอาการต่าง ๆ ได้ครอบจักรวาล  เพื่อทำความเข้าใจ จะได้อธิบายได้ ดังนี้        

 Bim 100 บิม 100 ภูมิสมดุล Bim100 ราคา Bim100 สีเขียว Bim100 สีชมพู

 ธรรมชาติของร่างกายคนเรา ในการสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพด้วยการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล Bim100 บิม100 โดย Opaeration BIM

 

      เลือดในร่างกายของเรามีประมาณ 5 ลิตร  และมีเม็ดเลือดขาวอยู่ด้วย  ซึ่งธรรมชาติได้สร้าให้เม็ดเลือดขาวดูแลสุขภาพของเรา  โดยปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุล  ภูมิคุ้มกันที่ถูกปรับให้สมดุลของเม็ดเลือดขาว มีประสิทธิภาพสูง ก็เพราะว่า ในเลือด 5 ลิตรของเรา มีเม็ดเลือดขาวเยอะมาก  คือ ประมาณ 20,000 ล้านเม็ด - 55,000 ล้านเม็ด  และเม็ดเลือดขาวเหล่านี้มีการสื่อสาร พูดคุัยกันตลอดเวลา เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างกายเรา อย่างพร้อม ๆ กัน โดยทำการสื่อสารโดยการหลั่งสาร Interleukins ต่าง ๆ ออกมา นั่นเอง

 

     สารแต่ละตัวที่หลั่งออกมา ก็จะมีสัญญาณ แต่ละตัวที่แตกต่างกัน  และสื่อให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน จากปฏิกิริยาชีวเคมี ซึ่งใช้สื่อเป็นลูกโซ่ หรือเรียกว่า Chain Re-action  ซึ่งเป็นปฏิกิริยา ที่มีความรวดเร็วมาก ทำให้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลที่รวดเร็ว

 

 เม็ดเลือดขาวของเรา  แบ่งการทำงานไปตามหน้าที่ ซึ่่งที่สำคัญ ๆ ดังนี้

 
 Bim 100 บิม 100

      1. Phagocyte, NK cell และ Cytotoxic T cell  ทำหน้าที่ไปทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น เชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  เนื้องอก  และมะเร็ง

 
ภูมิสมดุล Bim100

     2. B Cell  สามารถปรับตัวกลายเป็น Plasma Cell  ได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อต่อต้านสิ่แปลกปลอม หรือเชื้อโรค (Antigen)

 
ราคา Bim100 สีเขียว

     3. T Helper Cell  เป็นตัวที่ไม่ได้ทำงานโดยตรง  แต่เป็นตัวช่วยส่งสัญญาณกระตุ้น โดยอาศัย Cytokines รวมทั้ง Interleukins ด้วย  ถึงเม็ดเลือดขาว พวกที่ 1 และ 2 ให้ทำหน้าที่ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

 

     ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็ง  เซลล์เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  เมื่อเข้าไปกระตุ้น T Helper Cell แล้ว T Helper Cell จะถูกเปลี่ยนเป็น T Helper -1  ( TH-1 )  ซึ่งทำหน้าที่หลั่งสาร TFN-แกรมม่า และ TNF-อัลฟ่า  ซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปในการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าให้ทำหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ดังกล่าว คือ เซลล์มะเร็ง  เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  นี่คือกลไกลการป้องกันตัวเอง โดยผ่านธรรมชาติ  โดยผ่าน TH-1  ซึ่งเป็นตัวที่มีประโยชน์มาก

 

     ในทางกลับกัน ถ้าเซลล์ที่มีประโยชน์มีมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมาได้  คือ จะจัดการกับตัวเราเอง แทนที่จะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม  ก็จะเกิดอาการของโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ  โรคหนังแข็ง  เบาหวาน ปรเภทที่ 1 เป็นต้น

 

     T Helper Cell  นอกจากจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแปลกปลอมแล้ว ยังอาจะถูกกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น พวกหนอนพยาธิ แล้วจะปรับตัวเองไปเป็น T Helper 2 ( TH-2 )  ซึ่งจะหลั่งสาร IL-4, IL-5, IL-10, IL-13  ออกมา ซึ่งจะทำหน้าที่ในการไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้าง Eosinophil  ซึ่งคือ เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายเราทุกคน  แต่สร้าางให้มากขึ้น เพื่อไปจัดการกับสารที่ก่อให้ติดต่อเราเกิดภูมิแพ้  และหนอดพยาธิ

 

     แต่ถ้า TH-2  เกิดมีมากเกินไป  ความไม่สมดุล ก็เกิดขึ้นอีก  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไปทำลายตัวเอง  จะก่อให้เกิดภูมิแพ้  แพ้ภูมิตัวเอง เช่น ข้อเข่าอักเสบ  กระดูกพรุน  โรคช่องปาก  ตับแข็ง  ไทรอยด์  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  สะเก็ดเงิน  ไขมันอุดตันเส้นเลือด  หอบหืด  มดลูกอักเสบ  คลอดก่อนกำหนด  นอนหลับไม่ปกติ  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ปี 2008)  มีการค้นพบ cell ใหม่ คือ THelper -17  ( TH-17)  จะมีการหลั่งสาร IL-17, IL-22  จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดอื่น ๆ  เพื่อทำหน้าที่จัดการสิ่งแปลกปลอม  พวกเชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  มะเร็ง  เนื้องอก  ลักษณะคล้ายการทำหน้าที่ของ TH-1  แต่ดูเหมือนว่า จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่า ซึ่งการที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี่เอง ถ้าหากมีมากเกินไป คือ ถ้ามี TH-17 มากเกินไป  ความรุนแรงก็จะมากขึ้นด้วย  ในอาการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น คนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้ว ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น ทำให้เกิดความรุนแรงของสะเก็ดเงิน  ข้อเข่าอักเสบ  เบาหวานปรเภทที่ 1  ลำไส้อักเสบ   ลำไส้อุดตัน  และอื่น ๆ

 

     นอกจากนี้ TH-17, TH-2 และ TH-17  ล่าสุดนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์  ยังพบ cell อีกชนิดหนึ่ง คือ T regulatory cell  ซึ่งแปลว่า ตัวควบคุม ซึ่งจะหลั่งสาร IL-9, IL-10  ออกมา  ซึ่งจะทำหน้าที่ไปควบคุม TH-1,  TH-2,  TH-17  ที่มากเกินไป ให้ลดลงสู่ระดับปกติให้เกิดการสมดุลขึ้นมา  เพราะฉะนั้น เมื่อเราลดปริมาณที่มากเกินไปของ TH-1, TH-2, TH-17  ซึ่งทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง  อาการแพ้ภูมิตัวเอง ก็จะลดลงไปด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่มีตัวมาควบคุมตลอดเวลา  แต่ถ้าเกิดควบคุมมากเกินไป ก็จะเกิดปัญหาอีก  คือ ตัว T reg มากเกินไปจะทำให้ผลการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจาก TH-1, TH-2, TH-17 ลดลง  เซลล์มะเร็งจึงอาจรอดได้  และอาจทำให้ติดเชื้อง่ายด้วย

 

     สุดท้าย  ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกาย จะเกิดขึ้นจากความสมดุลของ TH-1, TH-2, TH-17 และ T reg  ซึ่งจะทำงานในลักษณะสมดุลกัน   คือถ้า 4 ตัวนี้ในร่างกายเราทำงานอย่างสมดุลกัน  เราก็จะปลอดภัยจากโรคทั้งหลาย ....ผลิตภัณฑ์ bim100

 ศูนย์จำหน่าย Bim 100 บิม 100 อย่างเป็นทางการ

โทร.089-071-8889 , 094-709-4444 , 

088-826-4444 , 094-435-0404

line id : @Jumbolife

แชททาง LINE คลิ๊ก!!! http://line.me/ti/p/%40jumbolife

เพื่อรับโปรโมชั่น สุดพิเศษ เฉพาะทาง Line เท่านั่น

แชททา Facebook คลิ๊ก!!! https://m.me/bim100foryou

เพื่อรับโปรโมชั่น สุดพิเศษ เฉพาะทาง facebook เท่านั่น

 

ส่งemsฟรี!!! ทุกจำนวน

สั่งเกิน1,500บาท ขึ้นไป

มีบริการเก็บเงินปลายทางฟรี มีเจ้าหน้าที่ส่งถึงบ้าน

รับสมัครสมาชิก และ ตัวแทนจำหน่าย พร้อมรับราคาพิเศษ!!!


ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย จากศูนย์วิจัย
และพัฒนามังคุดไทย BIM TEAM (Operation BIM)
 

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย BIM TEAM (Operation BIM) กล่าวว่า ตามหลักวิชา ผลของการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้น จะสามารถลดอาการแพ้ภูมิตัวเองซึ่งทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น อาการแพ้อากาศ โรคกระเพาะอาหาร (เรื้อรัง) โรคกรดไหลย้อน โรคน้ำตาลในเลือดสูง โรคตับอักเสบ โรคสันนิบาต โรคไทยรอยด์เป็นพิษ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ โรคพุ่มพวง ฯลฯ และยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หรือเนื้อร้าย ได้อย่างเต็มที่

             ผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเกิดความสมดุล โดย แคปซูลมังคุด นั้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ซึ่งผลนี้ไม่ใช่เกิดจาก BIM ที่ไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้น ๆ ในร่างกาย ได้โดยตรง แต่ แคปซูลมังคุด BIM เข้าไปเพื่อเพิ่มความสามาถให้ร่างกายของแต่ละคนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้รับ แคปซูลมังคุด BIM เข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว  แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จึงเป็นจุดในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยตัวของแต่ละบุคคลเอง  ดังนั้น หากร่างกายของบุคคลใดไม่มีทุนเดิมอยู่ ไม่มีความหวัง ไม่มีความมั่นใจ คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ก็คงจะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

 

สินค้าใหม่

1,820.00 บาท
  • สั่งซื้อ
6,000.00 บาท
4,200.00 บาท
  • สั่งซื้อ
2,000.00 บาท
1,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,770.00 บาท
  • สั่งซื้อ

รีวิว สมุนไพร Bim 100

สมุนไพรบิม100 รักษา โรคเบาหวาน
สมุนไพร Bim 100 รักษาวัณโรค อาหารเสรืม บิม100 สะเก็ดเงิน สมุนไพร บิม100 ไซนัสอักเสบ ศูนย์จำหน่าย Bim 100 บิม 100 อย่างเป็นทางการ

โทร.089-071-8889 , 094-709-4444 , 

088-826-4444 , 094-435-0404

line id : @Jumbolife

แชททาง LINE คลิ๊ก!!! http://line.me/ti/p/%40jumbolife

เพื่อรับโปรโมชั่น สุดพิเศษ เฉพาะทาง Line เท่านั่น

แชททา Facebook คลิ๊ก!!! https://m.me/bim100foryou

เพื่อรับโปรโมชั่น สุดพิเศษ เฉพาะทาง facebook เท่านั่น

 

ส่งemsฟรี!!! ทุกจำนวน

สั่งเกิน1,500บาท ขึ้นไป

มีบริการเก็บเงินปลายทางฟรี มีเจ้าหน้าที่ส่งถึงบ้าน

รับสมัครสมาชิก และ ตัวแทนจำหน่าย พร้อมรับราคาพิเศษ!!!


สมุนไพรบิม100 เวียนหัวเรื้อรังและไมเกรนสมุนไพร บิม100 โรคริดสีดวงทวารสมุนไพรบิม100 โรคไทรอยด์เป็นพิษสมุนไพรบิม100 โรคมะเร็งปากมดลูกอาหารเสริม สมุนไพร บิม100 ภูมิแพ้สมุนไพรบิม100 โรคข้อเข่าสมุนไพร บิม100 มดลูกอักเสบ,ท่อปัสสาวะอักเสบ,กระเพาะ

 สมุนไพร Bim100 เนื้องอกที่หน้าอก สมุนไพร BIM 100 ข้ออักเสบ SLE

สินค้าใหม่

1,820.00 บาท
  • สั่งซื้อ
6,000.00 บาท
4,200.00 บาท
  • สั่งซื้อ
2,000.00 บาท
1,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,770.00 บาท
  • สั่งซื้อ

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม743 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด508 ครั้ง
เปิดร้าน4 พ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ย. 2560

ติดต่อเรา

089-071-8889,904-709-4444,094-435-0404

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านBIM100 by Operation BIM อาหารเสริมที่โด่งดัง จาก รายการสุขและสวย และ ภูมิสมดุล
BIM100 by Operation BIM อาหารเสริมที่โด่งดัง จาก รายการสุขและสวย และ ภูมิสมดุล
BIM100 นวัตกรรมอาหารเสริม จาก ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และ ทีมวิจัย Operation Bim ที่โด่งดังจากรายการ ภูมิสมดุล และ รายการ สุขและสวย ทางช่อง5 " BIM ย่อมาจากคำว่า Balancing Immunity คือ การดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพสมดุล ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ให้พอเหมาะพอเจาะพอดี เพราะภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปจะทำร้ายตัวเองเอาได้ แต่ถ้าภูมิคุ้มกันที่น้อยเกินไปก็เปิดโอกาสให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มาเบียดเบียนเช่นกัน ติดต่อสอบถาม โทร.089-071-8889 line id : Jumbolifeshop www.bim100forlife.com
เบอร์โทร : 089-071-8889,904-709-4444,094-435-0404
อีเมล : jumbolife1@outlook.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top